Holmsbergs gård

Brukningsenheten omfattar Holmsbergs gård, Ljungbyholms gård, Tollegården, Stora och Lilla Binga, samt åkermark i Kulltorp och Yxneberga.

Växtodlingen bedrivs på 685 ha och består i huvudsak av foderproduktion; Höstvete, höstkorn och vårkorn. Som avbrottsgrödor har vi ca 100 ha stärkelsepotatis och ca 130 ha höstraps. Bevattningsmöjligheter på större delen av arealen.

Utöver åkermark har vi ca 30 ha betesmark och 400 ha skog.

Maskinparken utgörs av 6 Claas-traktorer av olika modeller från 520 till 930. En Claas Lexion 760 och en storbalspress 3200. Jordbearbetning görs med Överumsplogar och Väderstad-maskiner. Potatismaskinerna är Grimme och utgörs av förkup, stensträngläggare, sättare och upptagare. Våra vagnar kommer från Metsjö. Vi har också två Volvo Lastmaskiner. Bevattningsmaskiner från RMV.

  

 

 

 

 

Till första sidan