Holmsbergs gård   

Brukningsenheten omfattar Holmsbergs gård, Ljungbyholms gård, Tollegården, Stora och Lilla Binga, samt åkermark i Kulltorp, Yxneberga och Ölvingstorp.

Växtodlingen bedrivs på 725 ha och består i huvudsak av foderproduktion; Höstvete, höstkorn och vårkorn. Som avbrottsgrödor har vi ca 110 ha stärkelsepotatis och ca 140 ha höstraps. Bevattningsmöjligheter på större delen av arealen.

Utöver åkermark har vi ca 30 ha betesmark och 400 ha skog.

Maskinparken utgörs av 6 Fendt-traktorer av olika modeller från 310 till 936, en Claas Lexion 760 och en storbalspress Claas 3200. Jordbearbetning görs med Överumsplogar och Väderstad-maskiner. Potatismaskinerna är Grimme och utgörs av förkup, stensträngläggare, sättare och upptagare. Våra vagnar kommer från Metsjö. Vi har också två Volvo Lastmaskiner. Bevattningsmaskiner från RMV.

  

 

 

 

 

 

Till första sidan