Holmsbergs gård   

Brukningsenheten omfattar Holmsbergs gård, Ljungbyholms gård, Tollegården, Stora och Lilla Binga, samt åkermark i Kulltorp, Yxneberga och Ölvingstorp.

Växtodlingen bedrivs på 800 ha och består i huvudsak av foderproduktion; Höstvete, höstkorn och vårkorn. Som avbrottsgrödor har vi ca 120 ha stärkelsepotatis och ca 150 ha höstraps. Bevattningsmöjligheter på större delen av arealen.

Utöver åkermark har vi ca 30 ha betesmark och 400 ha skog.

Maskinparken utgörs av 7 Fendt-traktorer av olika modeller från 310 till 943, en Claas Lexion 7700 Terra trac och en storbalspress Claas 3200. Jordbearbetning görs med Överumsplogar och Väderstad-maskiner. Potatismaskinerna är Grimme och utgörs av förkup, stensträngläggare, sättare och upptagare. Våra vagnar kommer från Metsjö. Vi har också två Volvo Lastmaskiner. Bevattningsmaskiner från RMV.

2013 byggde vi ny maskinhall med verkstad, spannmålstork och 3 silos.

2021 investerade vi i ytterligare 3 silos för att kunna lagra in hela årsbehovet av spannmål till djuren. Dessa är delvis finansierade genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

2022 har en våtmark tillika bevattningsdamm  byggts, även den delfinansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

  

 

 

 

 

 

Till första sidan