Hästuppfödning          

På Holmsbergs gård bedrivs uppfödning av welshponnyer och varmblodiga travhästar.                        

Kulltorps Stuteri har bedrivit uppfödning av welshponnyer sedan 1973 och flyttade 1992 från Kulltorp i Vassmolösa till Holmsbergs gård. Stuterinamnet behölls.

1992 föddes de första varmblodiga travhästarna i Stall Neo.

 Hästuppfödningen bedrivs på klassiskt sätt. Hästarna utfodras med hö och havre och får tillskott av vitaminer och mineraler. Vi strör med halm. Alla hästar släpps ut sommartid i vidsträckta betesmarker. Unghästar, varmblodiga ston och de ponnyston som så behöver (t ex av ålder) hålls på stall vintertid med daglig utevistelse i stora hagar vid gården. Dräktiga ponnyston går på lösdrift i stora betesmarker och utfodras där. De har tillgång till strödda ligghallar.

Kulltorps Stuteri                                   Stall Neo       

                                

Tillbaka till första sidan

 This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor